Roboty ziemne, roboty budowlane, wyburzenia

Sprzęt budwlany

Dysponujemy sprzętem:
  - Koparki
  - Spychacze
  - Samochody 4-osiowe
  - Samochody TATRA

oraz dysponujemy miejscem składowania urobku z wykopów, rozbiórek.

Jako wykonawca / podwykonawca współpracujemy z: