Roboty ziemne, roboty budowlane, wyburzenia

Realizacje

Generalny wykonawca Inwestor Inwestycja Zakres robót

Budowa drogi S1 Bielsko- Biała - Cieszyn

Budowa Rondo Hulanka w Bielsku- Białej

- roboty ziemne, wywóz, zagospodarowaniem urobku;

Budowa hali produkcyjnej w Bielsku- Białej

- roboty ziemne, wywóz, zagospodarowaniem urobku;

Budowa hali rozlewni magnezu FINVEDEN

Rozbudowa centrum handlowego AUCHAN

Budowa salonu samochodowego dla Inter Welm

Budowa hali magazynowej dla Kingspor

Budowa drogi do skłądu węgla

- roboty ziemne, wywóz, zagospodarowaniem urobku;

- roboty wyburzeniowe;

- wykoanie podbudowy pod posadzki, place, drogi;

- roboty sieciowe: wodne, kanalizacyjne, gazowe;

- roboty ziemne wraz z wykonaniem podbudowy z betonu
  cementowego

Budowa Pólnocno- Wschodniej Obwodowej Bielska- Białej

- roboty ziemne, wywóz, zagospodarowaniem urobku;

- wykonanie nasypów, ścian oporowych Freyssisol;

Budowa parkingów dla Fiat AutoPoland S.A

Przebudowy, remonty dróg powiatów i m. Bielska- Białej

- roboty ziemne, wywóz, zagospodarowaniem urobku;

- wykoanie podbudowy pod posadzki, place, drogi;

- stabilizcja podłoża;

Budowa zbiornika magazynowego 32 000 m3

 

- roboty ziemne, wywóz, zagospodarowaniem urobku;

- roboty żelbetowe, kanalizacyjne;

Budowa zakładu produkcyjnego

- roboty ziemne, wywóz, zagospodarowaniem urobku;

- roboty niwelacyjne, mur oporowy GeoWeb

Rozbudowa hali Makro Cash and Carry w Bielsku- Białej

- roboty ziemne, wywóz, zagospodarowaniem urobku;

- roboty wyburzeniowe;

- wykonanie podbudowy pod posadzki, drogi.

 

Jako wykonawca / podwykonawca współpracujemy z: